Oversize Transport Service

In road transport, an oversize load (or overweight load) is a load that exceeds the standard or ordinary legal size and/or weight limits for a truck to convey on a specified portion of road, highway or other transport infrastructure, such as air freight or sea freight. In Europe it may be referred to as special transport or heavy and oversized transportation.

 

Karayolu taşımacılığında, aşırı büyük yüklemeler  (veya aşırı ağır yüklemeler ), bir kamyonun/ tırın  yolun, otoyolun veya hava taşımacılığı gibi diğer ulaşım altyapısının belirli bir bölümünde taşıması için standart veya normal yasal boyutu ve / veya ağırlık sınırlarını aşan bir yüktür. veya denizyolu taşımacılığı. Avrupa'da özel nakliye veya ağır ve büyük boyutlu nakliye olarak adlandırılabilir.

Oversize

Transport

Service