Open Transport
Wij beschikken over ongeveer 10 speciale trailers voor het vervoer van buitenmaatse objecten tot een lengte van 45 meter en een
ladinggewicht van 150 ton. Deze transporten verzorgen w ij uiterst stipt en secuur, overa l in Europa en ongeacht het aantal te vervoeren ladingen. Een van onze spec ialismen in dit verband is het open transport van en naar Europa en Turkei , waar we elke week met vele tientallen eenheden vertegen­ woord igd zijn.

 

Huif Transport
Met onze vloot van 20 huiftrailers vervoeren wij goederen door heel Europa. Daarbij stellen
de modernste commun icatiemid delen en Track  & Trace ons in staat snel te reageren op elke transportvraag. Bovendien kunnen we als partner in het samenwerkingsverband OPL Logistic Group de krachten va n meerdere partijen bundelen om uw transpo rten extra efficient uit te voeren en eventuele seizoensfluctua t ies op te vangen.

 

Container Transport
Met meer dan 40containerop leggers verzorgt onze speciale dochterondernem ing OPL Container Transport dagelijks container­ transporten als huisvervoerder voor Ambarli Terminal Istanbul. Daarbij wordt gebruik. gemaa kt.-van’·’ ”doordacht omkoppelsysteem voor laden en lossen zonder wachtkosten.
Verde r zorgen Side- loaders voor een hoge mate van efficiency en flexilibilite it, obk op de moeilijk bereikbare plekken.·